Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak naštvat učitele

24. 12. 2007
 • Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik spadněte ze svých židlí

 • Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik hoďte na zem svoje propisky

 • Přilepte čtrtku papíru na zem a sledujte, jak se ji lidé budou snažit zvednout

 • Napište falešný milostný dopis a hoďte ho někomu do skříňky (pokud je to technicky možné)

 • Vykřikujte během hodiny nahodile a co nejhlasitěji jedno slovo (třeba "Máslo")

 • Když jste na záchodě, dejte si na ruce co nejvíce tekutého mýdla, ale nesmývejte ho, potom bude na klikách, zábradlí, automatě na pití,…

 • Pokud je venku hluboko pod nulou, otevřete o přestávce všechna okna ve třídě, nebo třeba na chodbě

 • Pohoďte tyčinku Snickers vedle záchodové mísy

 • Domluvte se se spolužáky a na chodbě si vyberte nějakého studenta, potom za nim choďte, kam se hne. Bude se vás snažit střást, zmlátit,… A když vás bude hodně, tak se určitě přidají i nějací další studenti

 • Když píšete seminárku, napište ji obrázkovým písmem

 • Když píšete seminárku, napište každé písmeno jiným fontem, jinou velikostí, jinou barvou

 • Doneste si do školy kadidlo a svíčky a když bude učitel chtít, ať mu odevzdáte seminárku, tak proveďte obřad, který má přinést dobrou známku
 • Uveďte do seminární práce z jazyka českého, že jste čerpali ze Spidermana a Batmana

 • Domluvte se se spolužáky a všichni se na písemce podepište jménem jiného spolužáka

 • V seminárce do češtiny porovnávejte charaktery ze Shakespearových her s postavami ze South Parku, Star Treku, nebo nějaké telenovely

 • V dějepisu si vymyslete nějakou naprosto debilní příčinu nějaké historické události. Např.: Husitské války vypukly kvůli nespokojenosti s kvalitou jídla ve školní jídelně. Snažete si vymyslet co nejvíce argumentů pro vaše tvrzení

 • Nakreslete na tabuli o přestávce karikaturu profesora

 • Na konec seminárky napište: "Tato seminární práce se sama zničí za 10 sekund

 • Napište někde na osmou strnu seminární práce "HOVNO"

 • V hodinách výtvarky pokreslete lavici a řekněte učiteli, že téma malby bylo pro vás silné, že se nedalo vyjídřit na papír

 • Máte napsat seminárku do filosofie? Odmítněte to s tím, že tento svět je klam a doložte to citacemi z Fichteho

 • Máte napsat seminárku na 10 stran? Nakreslete 10 obrázků. "Ale pane profesore, já jsem si jistý, že jste říkal, že jeden obrázek je jako jedna stránka

 • Místo slova hledat používejte slovo "szukać"

 • Vyčítejte učitelce hudebky, že se učíte o Bachovi, Mozartovi, ale ne o Black Sabbath

 • Máte mít do hudebky referát o nějaké skupině? Tak si nějakou vymyslete, vymyslete její členy, diskografii, žánr. Např. skupina Starcraft, budbeník Tassadar, kytarista Zeratul, basák Jim Raynor, zpěv Sarrah Kerrigan. Desky: Back To Mar Sara, Mengsk's Revenge…

 • Na písemce se podepište otiskem své ruky

 • Píšete slohovku? Zkuste ji napsat jednou, brutálně dlouhou, větou. Používejte různé závorky středníky, pomlčky, ale jenom jednu tečku

 • Když píšte seminárku, zaměňte několik písmen

 • V den odevzdání seminárky přijďte pozdě, během hodiny vběhněte do třídy, pobíhejte tam se seminárkou v ruce a křičte: "Mám seminárku, mám seminárku."

 • Víte, že s košem se dá hrát fotbal? Dokonce i když je plný smetí

 • Přes první stranu seminárky namalujte dlouhý bílý pruh a řekněte, že vám ta seminárka venku spadla pod auto, které kreslí pruhy na silnici

 • Polijte vaši seminárku parfémem

 • Udělejte do seminárky několik děr a řekněte, že vás na ulici napadly vrány

 • Domluvte se se všema třídama na škole a všichni si o přestávce prohoďte učebny

 • Pokuste se při diktátu udělat chybu v každém slově

 • V hodinách dějepisu nazývejte historické osobnosti familiárními názvy, např. Tomík Masaryků, Georgie Washie, Julda Caesar

 • Odmítněte kreslit ve výtvarce, protože jste členem Greenpeace a nechcete ničit naše lesy

 • Vylijte na seminárku do sociologie martini a vysvětlete, že jste ji psal v baru, kde jste pozorval sociologické procesy

 • Když píšete seminárku do biologie, citujte Miloslava Hebkého a jeho povídání o pohlavním styku

 • Do seminárky napište jako zdroj informací návod k televiznímu ovladači

 • Zaměňujte jména historických osob se jmény svých spolužáků

 • PPiiššttee kkaažžddéé ppííssmmeennkkoo ddvvaakkrráátt..

 • Řekněte učiteli, že musíte domů, protože vašeho brášku unesli UFOuni

 • Řekněte učiteli, že nemůžete odevzdat seminárku do češtiny, protože obsahuje státní tajemství. Řekněte, že ji četl šéf BIS a že je to na jedničku

 • Do hodiny výtvarky si doneste pěnové tužidlo na vlasy. To nastříkejte na výkres a řekněte učiteli, že téma se dá vyjádřit jen takovou abstraktní formou. Pěnová tužidla jsou hořlavá, využijte toho a své dílo potom zapalte a prohlaště, že na tak geniální umělecké dílo není lidstvo ještě připraveno

 • Když je učitel otočen čelem k tabuli, házejte si s jablky, banány,…

 • V hodině chemie si vymyslete nově objevený prvek, pojmenovaný po vašem strýčkovi

 • Místo seminárky odevzdejte dopis sestřenici. Když se to zjistí, omluvte se a vysvětlete to tak, že jste jí poslal tu seminárku a že jí hned napíšete, ať ji pošle zpět. Dodejte, že sestřenice bydlí na Sibiři

 • Když čtete v češtině nějaký dlouhý článek, tak se zastavte, vytáhněte si svačinu a začněte jíst.

 • Chce po vás uklízečka, ať se přezouváte? Tak ji řekněte, že spadáte pod přímé velení třídního učitele a nikdo jiný vám nemá co rozkazovat

 • Doneste do školy balónky, nafoukejte je a potom si s nimi v hodině pinkejte

 • Otočte se během hodiny zády k tabuli

 • Napište seminárku do dějepisu husím brkem

 • Stáhli jste seminárku z netu a profesor na to přišel? "Ano pane profesore, našel jste to na internetu, ale tam jsem to nahrál já."

 • Schovejte se o přestávce za závěsy a čekejte, než přijde učitel

 • Noste si do hodin matiky počítadlo ze ZŠ

 • Přišpendlete na nástěnku kolečko salámu a sledujte, kdy si toho někdo všime

 • Když skončí poslední hodina nějakého předmětu ve školním roce vykočte radostí, vezměte svůj sešit a před učitelem ho roztrhejte

 • Napište semiárku na jednu stránku a na dalších osm napište, z čeho jste čerpali

 • Nakreslete vy výtvarce nějaký sprostý obrázek a podepište ho jménem nepřítomeného spolužáka